Постачання обладнання

НВП "ЕЛЕКОН" здійснює постачання високовольтного та низьковольтного обладнання, засобів релейного захисту та автоматизації енергетичних об'єктів, засобів вимірювання фізичних величин для оцінки, контролю, та управління параметрами технологічних процессів у системах автоматичного управляння та контролю, приладів обліку енергії, тощо:

 • Комплектні трансформаторні підстанції до 220 кВ (у т.ч. тягові підстанції для залізниць та модульні підстанції закритого типу)
 • КРП 35 кВ з повітряною та елегазовою ізоляцією
 • КРП 6-10 кВ (загальнопромислові, для ТЕЦ та АЕС, рудничного нормального виконання, тощо)
 • Вакуумні та елегазові коммутаційні апарати 6-10-27,5-35 кВ
 • Контактори
 • Грозозахисні розрядники, обмежувачі струму та дугогасники, запобіжники
 • Вимірювальні трансформатори та датчики, індикатори напруги
 • Низьковольтне обладнання
 • Пристої РЗА
 • Автоматичні системи управління (АСУ)
 • Автоматизовані системи дистпетчерського управління (АСДУ)
 • Пристрої та системы управління електроприводами
 • Обладнання КІПіА
 • Запасні частини та комплектуючі